Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

Specjalista ds. kadr i płac I stopnia – kurs podstawowy

 

Kurs kadrowo-płacowy przeznaczony jest dla osób, które:

  • prowadzą sprawy personalne w przedsiębiorstwach, lecz nie są fachowcami w tej dziedzinie (sekretarki, asystentki, kierownicy średniego szczebla zarządzania, właściciele małych firm, pracownicy biur podatkowych itp.),
    są początkującymi pracownikami działów personalnych,
  • chcą zdobyć nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

Słuchacze otrzymują materiały – formularze, druki itp. – w celu samodzielnego wykonywania zadań związanych z tematyką zajęć.
Materiał dydaktyczny jest aktualizowany w odniesieniu do zmian przepisów prawa. Osoby wykładowców (długoletni praktycy, eksperci w swoich dziedzinach) gwarantują praktyczne podejście do problemów oraz ilustrowanie ich konkretnymi przykładami orzecznictwa sądowego.
Aktywny udział w zajęciach oraz ukończenie kursu gwarantują słuchaczom pełne przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.


Program szkolenia obejmuje:

 

– Kadry i płace w firmie – wprowadzenie

– Prawo pracy – źródła, specyfika i podstawowe zasady

– Warsztat pracy specjalisty ds. kadr i płac

Stosunek pracy i jego cechy charakterystyczne. Pojęcia pracodawcy ipracownika

– Umowa o pracę – treść i forma

– Rodzaje umów o pracę

– Tryby rozwiązania umowy o pracę. Zmiana umowy o pracę. Świadectwo pracy i referencje

– Wygaśnięcie umowy o pracę

– Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Czynności związane z przyjęciem pracownika do pracy

– Obowiązki pracodawcy i pracownika

– Nagrody i wyróżnienia

– Odpowiedzialność porządkowa pracownika

– Czas pracy

– Urlop wypoczynkowy

– Urlop bezpłatny

Ochrona rodzicielstwa – prace wzbronione kobietom, ochrona stosunku pracy,

urlopy macierzyński, ojcowski i wychowawczy

– Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki

pracowników, system zarządzania bhp w zakładzie pracy, wypadki przy pracy,

choroby zawodowe (część płacowa)

Wynagrodzenie pracownicze-istota oraz rodzaje składników wynagrodzenia

– Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

– Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– Technika naliczania wynagrodzenia w stosunku pracy

– Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

– Wynagrodzenie za urlop

– Zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać wypełnione Zgłoszenie na Szkolenie (które znajduje się w załączniku). Więcej informacji –  pod tel.: 693088375.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe