Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

Centrum Kształcenia CONSULTING Jadwiga Wyzner realizuje projekty:

 

BEZ BARIER NA RYNKU PRACY

W projekcie biorą udział podopieczni placówek: Świetlicy Integracyjnej Iskierka oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

 

Uczestnicy projektu korzystają z:

Warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych

Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego

Warsztatów z wykorzystania Internetu przy poszukiwaniu pracy

Warsztatów z gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Udział w kursach zawodowych:

– pomocnik kucharza

– młodszy specjalista ds. biurowych

3 miesięcznego stażu w firmach

Indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym i lekarzem pracy

 

unijne

„PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – zawód z przyszłością”

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości realizuje projekt „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – zawód z przyszłością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej  na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest do 20 osobowej grupy bezrobotnych w wieku 45 – 55 lat, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

unijne

 

KARIERA PRZED NAMI

W projekcie biorą udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Poddębicach.

 

Uczestnicy projektu korzystają z:

Warsztatów doskonalenia kompetencji kluczowych

Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej

Indywidualnych konsultacji dla młodzieży

Praktyk dla uczniów ZSZ w przedsiębiorstwach

 

unijne2

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe