Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości jako placówka oświatowa działalność prowadzi od 1998 r. Placówka jest wpisana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Poddębickiego pod nr 3/2000 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Kurs pisania wniosków unijnych – „Specjalista ds. funduszy unijnych” kierowany jest do wszystkich tych osób, które zamierzają pracować lub już pracują na tym stanowisku.

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów – praktyków, którzy pisaniem wniosków o fundusze unijne zajmują się od samego początku ich istnienia. Wiedza ich, tak jak projekty unijne ewaluowała z czasem. Jeden z trenerów dodatkowo zajmuje się ocenianiem wniosków o dotacje.

Obecnie należy przygotować się do opracowywania wniosków o dotacje na lata 2014 – 2020. Tak więc jest to dobry czas na przygotowanie się do zdobycia wiedzy jak korzystać z funduszy strukturalnych, jak napisać dobry wniosek.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w małych grupach z wykorzystaniem komputerów. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie pod okiem trenerów opracowują wnioski o dotacje w generatorach wniosków aplikacyjnych. W trakcie opracowywania wniosków trenerzy wskazują na najważniejsze elementy formalne i merytoryczne, czyli podają wskazówki, jak uniknąć błędów opracowując dokumentację aplikującą o środki unijne.

Program szkolenia:

I dzień

10,000– 10,30 – Wprowadzenie do Funduszy Europejskich. Zapoznanie z perspektywą finansową UE 2014-2020.

10,30 – 15,30 – Opracowanie przez grupę wniosku oraz biznesplanu – projektu do Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II dzień

9,30 – 11,30 – cd. opracowywania dokumentacji aplikacyjnej.

11,30 – 12,30 – Ocena formalnościowa i merytoryczna opracowanego wniosku. Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać wniosek i biznesplan jako dokument niezbędny do aplikowania o dotację.

12,30 – 13,30 – Omówienie dokumentacji do Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

13,30 – 15,30 Opracowanie przez grupę wniosku – na przykładzie wniosku do Projektu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ilość osób w grupie – ok. 10 osób.

Koszt kursu wynosi 900 zł. brutto.

W celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać wypełnione Zgłoszenie na Szkolenie (które znajduje się w załączniku). Więcej informacji można uzyskać: cs.doctrina@gmail.com.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.02.2014 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 622).

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe