Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

I. Czym jest zarządzanie ludźmi?

Efektywne zarządzanie.
Pojęcia efektywny i wydajny.
Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, kierowanie).
Analiza swoich umiejętności (wyobraźnia, zdolności techniczne, układanie
dobrych stosunków z ludźmi).
Kompetencje do zarządzania.

II. Za co odpowiadam jako manager ? – funkcje i role managera
Kluczowe funkcje managera wg. Petera Druckera
Obszary odpowiedzialność managera/lidera
Jakimi cechami powinien wyróżniać się skuteczny lider

III. Przywództwo sytuacyjne w zarządzaniu zespołem
Poziomy rozwoju kompetencji podwładnych a rodzaje zadań – charakterystyka
Dostosowanie sposobu delegowania zadań do poziomu rozwoju kompetencji podwładnego
Jak optymalnie wykorzystać potencjał pracowników w realizacji zadań?
Komu i w jakich proporcjach dawać swobodę działania, by podwładni mieli większą satysfakcję z pracy, własnego rozwoju i chętniej dzielili się pomysłami do wdrożenia

IV. Podejmowanie decyzji
Model racjonalnego podejmowania decyzji.
Rodzaje decyzji.
Techniki podejmowania decyzji.
Jak podejmować trafne decyzje?

V. Jacy jesteśmy, jacy są ludzie – typy osobowości oraz typy społeczne
Typy osobowości
Reguły współpracy z osobami o różnych typach osobowości
Przyczyny nieporozumień wynikające z profilu osobowości.

VI. Zarządzanie i motywowanie podwładnych
Sposoby oceny działalności pracowników(systemy oceny, unikanie błędów).
Utrwalanie zachowań pracowników.
Nagradzanie pracowników.
Teorie motywacji (hierarchia Maslowa, teoria Herzberga, teoria McGregora,
teoria McClellanda, teoria oczekiwań).
Wyznaczanie celów.
Pieniądz jako czynnik motywacyjny.
Motywująca informacja zwrotna

VII. Zarządzanie relacjami z ludźmi i rozwiązywanie konfliktów
Postrzeganie.
Zaufanie w stosunkach z ludźmi.
Kontakty z podwładnymi.
Zarządzanie konfliktami.
Rozpoznanie konfliktów.
Odnoszenie sukcesów w zarządzaniu konfliktami.

VIII. Agresja w miejscu pracy
Przyczyny agresji.
Dlaczego uciekamy się do agresji?
Jak stawić czoła agresji?
Agresja a asertywność.
Jak sobie radzić z agresywnymi ludźmi?

metodologia:

Szkolenie o autorskim charakterze, nastawione w dużym stopniu na praktyczne wykorzystywanie umiejętności.
Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu takich metod jak:
– wykład,
– dyskusja grupy na omawiany temat,
– studia przypadków,
– zajęcia praktyczne – warsztaty

Kadra Trenerska:

Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

  Cena szkolenia: 600 zł. netto (+23% VAT).

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe