Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

Cel kursu:

  • przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy,
  • prowadzenia szkoleń okresowych.

Ustawodawca precyzyjnie określił cele, którym powinny sprostać szkolenia bhp, a mianowicie chodzi tu o zapewnienie ich uczestnikom (§ 3 rozporządzenia):

  • zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
  • poznania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Adresaci kursu:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (seminarium lub e-learning)
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych (seminarium lub e-learning)
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy inżynieryjno – technicznych

 

Czas trwania: 20 godzin.

Koszt kursu: pracodawca – 85 zł, pracownik – 50zł (+23% VAT).

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe