Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołami oddziałów bankowych.
Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych do zaistnienia skutecznej współpracy między managerem a pracownikami.
Omówienie kolejnych etapów i ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja i rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu).
Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami i założeniami danej instytucji.
Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.

program:

Program szkolenia:
1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania zespołami oddziału banku.

2. Zarządzanie zespołami – zagadnienia wstępne.
A. Definicja zarządzania.
B. Postawa w zarządzaniu na szczeblu managerskim.
C. Techniki wpływu.

3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.
A. Komunikacja werbalna.
B. Komunikacja niewerbalna.
C. Asertywność w zarządzaniu.

4. Ochrona własnych interesów w relacjach manager – podlegli pracownicy.
A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania.
B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.
C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania.

5. Omówienie poszczególnych metod zarządzania.

6. Ja w roli managera:
A. Umiejętności i cechy skutecznego managera zespołu.
B. Źródła autorytetu.
C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego managera i przełożonego.

7. Analiza rożnych strategii zarządzania.
8. Omówienie kolejnych etapów i ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania:
A. Selekcja i rekrutacja pracowników oddziału.
B. Efektywna motywacja.
C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.
D. Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami i założeniami danej instytucji.

9. Intensywny trening zarządzania.

10. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.
A. Złote zasady procesu zarządzania zespołami oddziałów.
B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

metodologia:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Korzyści dla użytkowników:

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak określać dobre i złe strony podległego im zespołu. Nauczą się skutecznie kierować swoim zespołem wykorzystując wiele sprawdzonych technik. Dokonają również samoanalizy własnych umiejętności i kompetencji managerskich oraz poznają najistotniejsze narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania call center. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób wspierać zespół tak aby zapewnić realizację celów w danej instytucji. Zajęcia warsztatowe umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy.

  Kadra Trenerska:

Doświadczony menedżer, od wielu lat prowadzi szkolenia z zarządzania zespołami i firmą oraz symulacje biznesowe i gry menedżerskie. Doświadczony trener kompetencji miękkich, konsultant i doradca. Przez wiele lat – jako menedżer sprzedaży – współtworzył sukcesy wielu firm w Polsce. Zbudował silną pozycję firmy w centrach turystycznych północy kraju. Wdrażał nowoczesne strategie sprzedaży do kanałów immediate consumption. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi strukturami sprzedaży i dystrybucji FMCG.
Od kilku lat prowadzi szkolenia biznesowe związane z zarządzaniem zespołem, budowaniem zespołów, motywowaniem, oraz technikami sprzedaży i negocjacji.
Certyfikowany trener (certyfikacja Polskiego Stowarzyszenia Trenerów).

Cena szkolenia: 650 zł. netto (+23% VAT).

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe