Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Cel kursu:

Uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy jako opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w w/w zakresie. 

Adresaci kursu:

 • predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.

Program kursu:

 1. Zasady bhp i p.poż
 2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym sylwetka zawodowa opiekuna
 3. Anatomia z fizjologią
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka
 5. Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 6. Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego, pomiar parametrów
 7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych
 8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
 9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
 10. Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji
 11. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci
 12. Pierwsza pomoc w geriatrii
 13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii
 14. Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych

Czas trwania:  70 godzin.

Koszt kursu: 400 zł (+23% VAT).

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe