Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING

zaprasza na szkolenie on-line przeznaczone dla osób prowadzących księgowość lub zarządzających w organizacjach pozarządowych.

Szkolenie odbywa się cyklicznie, przeważnie raz w miesiącu.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu: 27.05.2024.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Szkolenie adresowane jest do:

osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka – od 1998 r. prowadzi rachunkowość w organizacjach pozarządowych, specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczania dotacji, w tym unijnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest:

· komputer (stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z kamerą, głośnikiem, mikrofonem.

Ważne, by każdy uczestnik szkolenia mógł się z nami połączyć przez internet.

Program szkolenia:

1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności – rachunkowość uproszczona. Sposób prowadzenia wersji uproszczonej. Obowiązki, jakie należy spełnić.
2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo
3. Plan kont i Polityka Rachunkowości – uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania, sposób weryfikacji.
5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno-prawnych. Kto podpisuje umowy z członkami zarządu?
6. Sprawozdawczość finansowa (wg załącznika nr 6 i nr 1 do Ustawy o rachunkowości, sposób wyboru) – sporządzenie przez uczestników szkolenia sprawozdania finansowego na konkretnym przykładzie będącego „drogowskazem” w późniejszej pracy. Jak ująć NKUP w sprawozdaniu finansowym, darowizny, dotacje?
7. CIT-8 wraz z załącznikami – sporządzenie na konkretnym przykładzie przez uczestników szkolenia.
8. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz podatek VAT?
9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego i podatku VAT – przykłady, podstawa prawna.
10. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej, działalności gospodarczej – przykłady księgowania na kontach.
11. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT, a podatek dochodowy.
12. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Porozumienia wolontariackie. Wszystko o wolontariacie.
13. Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1,5 %. Obowiązki.
14. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz składka ZUS dla BO? Kiedy może wystąpić podatek VAT od dotacji?
15. Kiedy organizacja zapłaci podatek dochodowy oraz podatek VAT?
16. Podatek PCC (czy nas obowiązuje) – przykłady.
17. Pożyczka dla organizacji pozarządowej – jak ją potraktować.
18. Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe, bale charytatywne, sponsoring, reklama, najem – omówienie w oparciu o podstawy prawny, zasady księgowania (przykłady).
19. Kalendarium – co, kiedy i gdzie należy złożyć.
20. Działalność turystyczna organizacji pozarządowej. Obowiązki.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 600 zł. brutto.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć online metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe