Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Szkolenie adresowane jest do: 

 • osób zainteresowanych pracą w żłobku, Klubie dziecka, domach dziecka, innych instytucjach oraz w domach u prywatnych rodzin.

Szkolenie przygotowuje do pracy w charakterze opiekunki do dzieci w żłobkach, Klubach dziecka, domach dziecka, innych instytucjach oraz w domach u prywatnych rodzin.

Jest to kurs przez internet. Wystarczy mieć tablet, laptop, komputer stacjonarny czy smartfon.

Nie trzeba wychodzić z domu !!!

Szkolenie trwa 280-godzin (10-dni) i składa się z 5 modułów szkoleniowych oraz z praktyk:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy pielęgnacji dzieci (anatomia i fizjologia), profilaktyka zdrowotna, prawidłowa dieta
 • Zabawy ogólnorozwojowe w nauce i wychowaniu
 • Podstawy psychologii rozwojowej dzieci (aspekty opieki nad dziećmi upośledzonymi, chorymi, nadpobudliwymi i zahamowaniami)
 • Podstawy psychologii komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną
 • Metody wychowawcze – twórcze myślenie

Po kursie otrzymasz zaświadczenie na drukach MEN oraz Certyfikat w języku polskim i angielskim. Zaświadczenia mogą być też wydane w języku niemieckim – dopłata 50 zł, w języku włoskim oraz czeskim – dopłata 150zł (zaświadczenia w innym języku – do uzgodnienia).

Do tej pory zorganizowanych zostało 13 szkoleń – wzięło udział 208 osób z różnych regionów Polski.  Absolwenci kursu pracują jako:

 • niania
 • pomoc opiekunki w przedszkolu
 • pomoc opiekunki w żłobku
 • zakładają mini kluby dla dzieci

Kilkanaście osób uczestniczyło w kursie z uwagi na zakładaną przez siebie działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się na stronie głównej: cku-consulting.pl: 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. kom. 693088375 lub cku.consulting@gmail.com.

Po zdanym egzaminie wewnętrznym uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 1632).

Uwaga!

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi Zgłoś się do właściwego Urzędu Pracy i zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia.

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe