Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Październik  2020
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik RL.03. – Kwalifikacje rolnicze

                               20.11.2020 – 31.03.2021

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu rolnika – sześćdziesiąta trzecia grupa.

Kwalifikowany kurs zawodowy odbywa się zgodnie z Formułą 2017 – wg Rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. dot. podstawy programowej kształcenia zawodowego, zgodnie z którą kurs może zostać ukończony najpóźniej tydzień przed sesją egzaminacyjną. 

Dla uczestników biorących udział w obecnej edycji kursu sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie: czerwiec-lipiec 2021. 

                                         Kurs bez żadnego wychodzenia z domu. 

 

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2021-2027.

Po zakończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu otrzymuje się Świadectwo oraz Dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadczące o posiadaniu zawodu rolnik.

Kurs zorganizowany jest na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podstawy programowej i kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860).

Jeżeli posiadasz:

• wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim lub wyższym możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej, zawód 613003 Rolnik.

System nauki jest przez internet. Taka forma kursu podyktowana jest osobom, które nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia stacjonarne, a niezbędną wiedzę zgłębią w oparciu o przesyłane materiały drogą elektroniczną.

1. Kurs kwalifikacyjny Rolnik RL.03 – system nauki przez internet – kierowany jest do osób zainteresowanych pozyskaniem nowego zawodu Rolnik. Kurs jest przydatny w przypadku zakupu gruntów ornych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. Kurs jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego.

2. Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – Formularz zgłoszenia z naszej strony internetowej (cku-consulting.pl) znajduje się w prawym górnym rogu,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Rolnik RL.03. – Zaświadczenie można przesłać w terminie późniejszym, najpóźniej do 20.12.2020,

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłana wraz z innymi dokumentami rejestrowymi.

3. Materiały szkoleniowe zostaną przesłane po otrzymanych dokumentach, o których mowa powyżej. Następne materiały będą przesyłane w odstępach: 10 i 20 każdego miesiąca.

4. Termin rozpoczęcia kursu: 20.11.2020 r. Kurs kończy się 31.03.2021 r. W tym dniu będą wystawione dokumenty na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Egzamin państwowy odbędzie się w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. w naszych ośrodkach w Warszawie (część pisemna – egzamin 22 czerwca 2021 r., godz. 10.00)  oraz w okolicy Radomia (część praktyczna – egzamin w okresie: 23.06-8.07.2021, wg przygotowanego harmonogramu).

W trakcie trwania kursu przesyłamy link do wszystkich egzaminów, jakie dotychczas odbyły się.

Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną. Egzamin odbywa się w naszych ośrodkach.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w rejestracji osób w OKE do egzaminu państwowego. Każda osoba jest zgłoszona do państwowego egzaminu przez naszą placówkę.

UWAGA!!!

Egzamin może odbyć się w województwie, w którym się mieszka !!! Wystarczy zgłosić taką chęć w momencie zapisania się na kurs. Wszelkie formalności związane z egzaminem dokonuje nasza placówka.

6. Można kontaktować się telefonicznie bądź mailowo – w zakresie przesyłanych materiałów oraz spraw organizacyjnych.

7. Koszt kursu, z uwagi na dofinansowanie wynosi 1190 zł. Wpłatę należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16/18:  CKU CONSULTING, ul. Srebrna 16, lok. 18, 00-810 Warszawa, Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001 z  dopiskiem: imię i nazwisko, kkz rolnik.

8Wydajemy zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w kursie – wg zapotrzebowania.

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie przesłanie korespondencją zwrotną dokumentów, o których mowa w pkt. 2 oraz skan dowodu przelewu wpłaty.

10. Główne tematy kursu: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa. Program kursu jest zgodny z podstawą programową dla zawodu Rolnik RL.03 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

11. Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być osoby z terenu całego kraju oraz mieszkające poza terytorium Polski, posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub średnie lub wyższe.

12. Dotychczas zdawalność egzaminu państwowego wynosi 99 %. W ostatnich trzech sesjach egzamin zdali wszyscy!!!

13. Przyjmujemy do uczestnictwa w kursie 30 osób.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów (brak kosztów związanych z dojazdami podczas kursu, zakupem książek, itp).

 

Brak egzaminów lub innych zaliczeń podczas kursu !!!

 

Wszelkie zapytania w sprawie kursu prosimy kierować:

pod numer tel.: 693 088 375  pon.-pt. w godz. 9.00-16.00.

 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się !!!

 

 

 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe