Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Czerwiec  2019
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik R.03. – Kwalifikacje rolnicze

 

20.06.2019 – 20.11.2019

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu rolnika – XXXXVI grupa.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2007 – 2013.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo.

Jeżeli posiadasz:

• wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim lub wyższym możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej, zawód 613003 Rolnik.

System nauki jest przez internet. Taka forma kursu podyktowana jest osobom, które nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia stacjonarne, a niezbędną wiedzę zgłębią w oparciu o przesyłane materiały drogą elektroniczną.

1. Kurs kwalifikacyjny Rolnik R.03 – system nauki przez internet – kierowany jest do osób zainteresowanych pozyskaniem nowego zawodu Rolnik. Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów ornych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. Kurs jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego.

2. Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – Formularz zgłoszenia z naszej strony internetowej znajdujący się w prawym górnym rogu,

– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Rolnik R.03. – Zaświadczenie można przesłać później na początku trwania kursu,

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłana wraz z innymi dokumentami rejestrowymi.

3. 20.06.2019 r. – w tym dniu zostaną przesłane pierwsze materiały szkoleniowe.  Materiały zostaną przesłane po otrzymanych dokumentach, o których mowa powyżej. Następne materiały będą przesyłane w odstępach: 10 i 20 każdego miesiąca.

4. Kurs kończy się 20.11.2019 r. W tym dniu będą wystawione dokumenty na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

205. Egzamin państwowy odbędzie się w sesji styczeń-luty 2020 r. i składać się będzie z:

a) części pisemnej (test, pytania zamknięte) – egzamin w Warszawie.

b) z części praktycznej (w gospodarstwie szkolnym w województwie mazowieckim, zadanie polegające na wykonaniu prostej czynności rolniczej i jej opisaniu). Egzamin ten zdaje się w 6-osobowych zespołach. Trwa 180 min.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w zgłoszeniu osób do egzaminu państwowego. Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną.

6. Można kontaktować się telefonicznie bądź mailowo – w zakresie przesyłanych materiałów oraz spraw organizacyjnych.

7. Koszt kursu wynosi 2200 zł. Wpłatę należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16/18:  CKU CONSULTING, ul. Srebrna 16, lok. 18, 00-810 Warszawa, Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001 z  dopiskiem: imię i nazwisko, kkz rolnik. Nie ma już żadnych innych kosztów.

8Wydajemy zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w kursie – wg zapotrzebowania.

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie przesłanie korespondencją zwrotną dokumentów, o których mowa w pkt. 2 oraz skan dowodu przelewu wpłaty.

10. Główne tematy kursu: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa. Program kursu jest zgodny z podstawą programową dla zawodu Rolnik RL.03 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

11. Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być osoby z terenu całego kraju oraz mieszkające poza terytorium Polski, posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub średnie lub wyższe.

12. Dotychczas (na  42 zakończonych kursów) zdawalność egzaminu państwowego wynosi 98 %. W ostatniej sesji egzamin zdali wszyscy!!!

13. Przyjmujemy do uczestnictwa w kursie 30 osób.

 

Brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów (brak kosztów związanych z dojazdami podczas kursu, zakupem książek, brak opłat za egzamin, itp).

 

Brak egzaminów lub innych zaliczeń podczas kursu !!!

 

Wszelkie pytania można kierować pod nr telefonu: 693088375 w godz.: 9.00-16.00.

 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się.

 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2013 © Wykonanie:Strony Internetowe i Szablony allegro