Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Maj  2021
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik ROL.04 – Kwalifikacje rolnicze

 symbol cyfrowy zawodu: 613003, nazwa zawodu: Rolnik. 

20.05.2021 – 26.11.2021

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskać Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Rolnik (symbol cyfrowy zawodu: 613003) – sześćdziesiąta piąta grupa.

Kwalifikowany kurs zawodowy odbywa się zgodnie z Formułą 2019 – wg Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 z późn. zm.).

Dla uczestników biorących udział w obecnej edycji kursu sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie: styczeń – luty 2022. 

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027.

Po zakończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu otrzymuje się Świadectwo oraz Dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadczące o posiadaniu zawodu rolnik.

Jeżeli posiadasz:

• wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim lub wyższym możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji  – prowadzenie produkcji rolniczej, zawód 613003 Rolnik.

System nauki jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . Taka forma kursu podyktowana jest osobom, które nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia stacjonarne. Każdy uczestnik otrzymuje login i hasło, które służą do zalogowania się do kursu. Kurs odbywa się zdalnie – w dowolnym momencie można zalogować się i tym samym mieć dostęp do materiałów szkoleniowych.

1. Kurs kwalifikacyjny Rolnik  – system nauki zdalny – kierowany jest do osób zainteresowanych pozyskaniem nowego zawodu Rolnik. Kurs jest przydatny w przypadku zakupu gruntów ornych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. Kurs jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego.

2. Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – Formularz zgłoszenia z naszej strony internetowej (cku-consulting.pl) znajduje się w prawym górnym rogu,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Rolnik ROL.04. Zaświadczenie można przesłać w terminie kilku dni późniejszych. Sugerujemy ustalenie wizyty w przychodni medycyny pracy, by zaświadczenie uzyskać możliwie jak najszybciej.

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłana wraz z innymi dokumentami rejestrowymi.

3. Dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie umożliwiony po otrzymaniu dokumentów, o których mowa powyżej.

4. Termin rozpoczęcia kursu: 20.05.2021 r. W tym dniu przesłane zostaną login oraz hasło udostepniające udział w kursie. 

Kurs kończy się 26.11.2021 r. W tym dniu będą wystawione dokumenty na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Koszt kursu, z uwagi na dofinansowanie wynosi: 1390 zł.

Należność za zakup kursu jest zwolnione z podatku VAT. Proszę o informacje dot. wystawienia faktury, gdyż faktury wystawiamy na żądanie nabywcy w formie elektronicznej.

6. Egzamin państwowy odbędzie się w sesji styczeń – luty 2022 r. w naszych ośrodkach w Warszawie – część pisemna oraz w okolicy Radomia – część praktyczna – egzamin praktyczny wg wcześniej przygotowanego harmonogramu.

W trakcie trwania kursu przesyłamy link do wszystkich testów egzaminacyjnych, jakie dotychczas się odbyły.

Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną. Egzamin odbywa się w naszych ośrodkach.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w rejestracji osób w OKE do egzaminu państwowego. Każda osoba jest zgłoszona do państwowego egzaminu przez naszą placówkę.

UWAGA!!!

Egzamin może odbyć się w województwie zamieszkania uczestnika kursu !!! Wystarczy zgłosić taką chęć w momencie zapisania się na kurs. Wszelkie formalności związane z egzaminem załatwia nasza placówka.

7. Można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub poprzez Skype – w zakresie programu kursu oraz spraw organizacyjnych.

8Wydajemy zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w kursie – wg zapotrzebowania.

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie przesłanie korespondencją zwrotną dokumentów, o których mowa w pkt. 2 oraz skan dowodu przelewu wpłaty.

10. Główne tematy kursu: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa. Program kursu jest zgodny z podstawą programową dla zawodu Rolnik ROL.04 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r.

11. Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być osoby z terenu całego kraju oraz mieszkające poza terytorium Polski, posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub średnie lub wyższe.

12. Dotychczas zdawalność egzaminu państwowego wynosi 99 %. W ostatnich czterech sesjach egzamin zdali wszyscy!!!

 

Brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów (brak kosztów związanych z dojazdami podczas kursu, zakupem książek, itp).

 

Wszelkie zapytania w sprawie kursu prosimy kierować:

pod numer tel.: 693 088 375  pon.-pt. w godz. 9.00-16.00.

 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na kurs!!!

Maksymalna ilość osób w grupie – 50.

 

 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe