Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Grudzień  2018
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kurs trwa w okresie: 20.12.2018 r. – 20.03.2019r.

 

Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny, symbol cyfrowy zawodu: 532102, oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową –   nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekuna medycznego.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  1. Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – znajduje się na stronie głównej,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Opiekun Medyczny – skierowanie zostanie przesłane po złożeniu Formularza zgłoszeniowego, Zaświadczenie może zostać przesłane później,

– Zaświadczenie o odbytych praktykach zawodowych (wzór zaświadczenia zostanie przesłany w terminie późniejszym w trakcie trwania kursu).

2. 20.12.2018 r. – w tym dniu zostaną przesłane pierwsze materiały szkoleniowe.  Materiały zostaną przesłane po otrzymanych dokumentach, o których mowa powyżej. Następne materiały będą przesyłane zawsze: 10 i 20 każdego miesiąca.

3. Kurs kończy się 20.03.2019 r. W tym dniu będą wystawione dokumenty na drukach MEN.

4. Egzamin państwowy odbędzie się w sesji: czerwiec – lipiec 2019 r. i składać się będzie z części teoretycznej (pytania zamknięte) oraz części praktycznej – egzaminy w Warszawie.

5. Koszt kursu wynosi 1450 zł.; opłaty są wnoszone w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 18: Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001  z  dopiskiem: kurs kwalifikacyjny Opiekun Medyczny i nazwisko uczestnika kursu.

6. Wydajemy zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w kursie – wg zapotrzebowania.

7. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz skan dowodu przelewu wpłaty.

8. Ogólna ilość godzin – 560.

9. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt w godz.: 9.00-16.00, tel.: 693088375.

10. Na obecną chwilę wszystkie osoby zdały państwowy egzamin – 100 % zdawalność.

Rekrutacja jeszcze trwa.

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2013 © Wykonanie:Strony Internetowe i Szablony allegro