Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Październik  2020
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny – kurs zawodowy

Kurs trwa w okresie: 20.10.2020 r. – 31.03.2021r.

 

Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny, oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową –   nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekuna medycznego.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  1. Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – znajduje się na stronie głównej,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Opiekun Medyczny – skierowanie zostanie przesłane po złożeniu Formularza zgłoszeniowego, Zaświadczenie można przesłać w terminie późniejszym, wystarczy opinia od lekarza pierwszego kontaktu,

– Zaświadczenie o odbytych praktykach zawodowych (wzór zaświadczenia zostanie przesłany w terminie późniejszym w trakcie trwania kursu).

2. Kurs kończy się 31.03.2021 r. W tym dniu będzie wystawione Zaświadczenie o jego ukończeniu.

3. Egzamin państwowy odbędzie się w sesji: czerwiec-lipiec 2021 r. i składać się będzie z części pisemnej – egzamin 22.06.021 r., godz. 14.00)  (test, pytania zamknięte) oraz części praktycznej – egzaminy w Warszawie – dokładny termin nie jest jeszcze ustalony.

UWAGA!!!

Egzamin może odbyć się w województwie, w którym się mieszka !!! Wystarczy zgłosić taką chęć w momencie zapisania się na kurs. Wszelkie formalności związane z egzaminem dokonuje nasza placówka.

5. Koszt kursu wynosi 1450 zł.; istnieje możliwość dokonywania płatności w 3 ratach miesięcznych. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 18: Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001  z  dopiskiem: kurs kwalifikacyjny Opiekun Medyczny i nazwisko uczestnika kursu.

6. Wydajemy zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w kursie – wg zapotrzebowania.

7. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz skan dowodu przelewu wpłaty.

8. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt w godz.: 9.00-16.00, tel.: 693088375.

9. Na obecną chwilę wszystkie osoby zdały państwowy egzamin – 100 % zdawalność.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się. 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe