Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

MED.04. Opiekun medyczny. 

Kurs trwa 1,5 r.

Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny, oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową –   nazwa kwalifikacji.

Od września 2021 r. zostaje wydłużony czas trwania nauki do 3 semestrów (1,5 roku) – wiąże się to z wyższymi kompetencjami przyszłych opiekunów medycznych.

Kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekuna medycznego.

Zadania zawodowe:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej lub niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • popularyzowanie  zachowań prozdrowotnych.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

 • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
 • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Nauka prowadzona jest według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opiekun Medyczny – Egzamin zawodowy

Słuchacze ostatniego semestru przystępują do Egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach, w których uczą się.

Opiekun Medyczny – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:

 • instytucjach ochrony zdrowia, takich jak: szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo -lecznicze,
 • instytucjach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości,
 • agencjach opiekuńczych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się osobami starszymi   lub niesamodzielnymi  w ich domach.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą Cię pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS.
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.


Zadania zawodowe:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej lub niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • popularyzowanie  zachowań prozdrowotnych.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!

Zadzwoń po więcej informacji
 (22) 810-46-17
 lub 693088375
lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe