Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Maj  2021
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

ZAWÓD: CIEŚLA
Wykonywanie wyrobów ciesielskich
Kwalifikacja BD.11. Wykonywanie wyrobów ciesielskich to jedyna kwalifikacja w zawodzie
cieśla.
Czas trwania kursu: 6 miesięcy
Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie
Cele szkolenia:
Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 wykonywania konstrukcji drewnianych;
 wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
 wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych;
Miejsce szkolenia:
 zajęcia teoretyczne – Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING, ul. Srebrna 16, pok. 18;
 zajęcia praktyczne – pracodawcy;
 część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

Rezultaty szkolenia:
 zaświadczenie o ukończeniu kursu;
 możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie cieśla;

W programie między innymi:

– Wykonywanie konstrukcji drewnianych

– Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych

– Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych

Przedmioty ogólne:                                                                                                                                     100 godz.

– BHP i PPOŻ

– Ochrona środowiska i Przepisy prawa pracy

– Organizacja przedsiębiorstw

 

Praktyka zawodowa – 350 godz.

 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

– posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

– zabezpieczać drewno i materiały drzewne przed działaniem czynników zewnętrznych,

– składować, przechowywać i transportować drewno surowe, materiały drzewne oraz prefabrykaty,

– dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót ciesielskich i pomocniczych,

– użytkować narzędzia, urządzenia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno – pomiarowe,

– przygotowywać elementy konstrukcji ciesielskich do montażu,

– wykonywać obróbkę drewna i materiałów drzewnych,

– wykonywać konstrukcje z drewna i materiałów drzewnych, w tym obiekty drewniane i drewniane konstrukcje inżynierskie , wykonywanie deskowań drewnianych, montowanie form systemowych do konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ich rozbieranie,

– montować obiekty budowlane z prefabrykatów drewnianych,

– w tym wykonywać rusztowania drewniane nie wymagające dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pomostów roboczych i daszków ochronnych,

– wykonywać elementy budowlane z drewna takie, jak stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe i inne,

– wykonywać konserwację, naprawy, renowacje i rozbiórkę obiektów budowlanych z drewna i materiałów drzewnych,

– oceniać jakość wykonywanych robót ciesielskich,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Cena kursu: 2500 zł.

Dokumenty, które należy złożyć celem zapisania się na kurs to:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie – Formularz zgłoszenia z naszej strony internetowej (cku-consulting.pl) znajdujący się w prawym górnym rogu,

– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie cieśla. – Zaświadczenie można przesłać później na początku trwania kursu,

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłana wraz z innymi dokumentami rejestrowymi.

Termin trwania kursu: 21.04.2021 – 21.11.2021.

21.04.2021 r. – w tym dniu zostanie przesłany login umożliwiający dostęp do uczestnictwa w kursie. 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się.

 

tel. 693088375

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe