Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Maj  2021
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Technik rolnik –  Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kwalifikacje rolnicze

                    20.05.2021 – 26.11.2021.

 

Kwalifikowany kurs zawodowy odbywa się zgodnie z Formułą 2019 – wg Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 z późn. zm.).

Dla uczestników biorących udział w obecnej edycji kursu sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie: styczeń – luty 2022. 

 

Kurs umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2021 – 2027.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r.

Po zakończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu otrzymuje się Świadectwo oraz Dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadczący o posiadaniu zawodu technik rolnik.

Jeśli posiadasz:

• wykształcenie średnie możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Technik Rolnik uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.4, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.10 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Rolnik i Technik Rolnik uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

UWAGA!!! Można odbywać kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik oraz Technik Rolnik równocześnie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Rolnik – system nauki zdalny.

Każdy uczestnik otrzymuje login, który służy do zalogowania się do kursu. Kurs odbywa się zdalnie – w dowolnym momencie można zalogować się i tym samym mieć dostęp do materiałów szkoleniowych. Dwa razy w trakcie trwania kursu: na początku oraz tuż przed zakończeniem organizowana jest wideokonferencja, która zostanie nagrana, by wszyscy mieli do niej dostęp.

1. Dokumenty, jakie należy przesłać:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie (znajduje się na naszej stronie głównej),

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłane w terminie późniejszym,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań w udziale w kwalifikacyjnym  kursie zawodowym Technik Rolnik, Zaświadczenie można przesłać w terminie kilku dni późniejszych. Sugerujemy ustalenie wizyty w przychodni medycyny pracy, by zaświadczenie uzyskać możliwie jak najszybciej. W przypadku trudności z pozyskaniem zaświadczenia prosimy o kontakt.

Dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie umożliwiony po otrzymaniu dokumentów, o których mowa powyżej.

2. Koszt kursu wynosi 1390 zł.  

Należność za zakup kursu jest zwolnione z podatku VAT. Proszę o informacje dot. wystawienia faktury, gdyż faktury wystawiamy na żądanie nabywcy w formie elektronicznej.

3. Termin kursu: 20.05.2021 – 26.11.2021.

4. Egzamin państwowy – sesja styczeń – luty 2022 r. odbywa się w naszych ośrodkach w Warszawie.

UWAGA!!!

Egzamin może odbyć się w województwie zamieszkania uczestnika kursu !!! Wystarczy zgłosić taką chęć w momencie zapisania się na kurs. Wszelkie formalności związane z egzaminem załatwia nasza placówka.

W trakcie trwania kursu przesyłamy link do wszystkich egzaminów, jakie dotychczas odbyły się.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w zgłoszeniu osób do egzaminu państwowego.

Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

 

Wszelkie zapytania w sprawie kursu prosimy kierować:

pod numer tel.: 693 088 375  pon.-pt. w godz. 9.00-16.00.

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na kurs!!!

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe