Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

Z przyjemnością informujemy, że znaleźliśmy się wśród laureatów Piątej Edycji Plebiscytu:

„Orły Kształcenia”

Nasza firma otrzymała w tej klasyfikacji najwyższą notę. Dzięki temu zakwalifikowaliśmy się, jako laureat konkursu do uzyskania statuetki za rok 2022.

Wyróżnienie jest efektem ciężkiej, systematycznej pracy, co dostrzegają zadowoleni klienci. W wyniku tak restrykcyjnej weryfikacji odpadło ponad 48.5 tysiąca firm z naszej branży. Jest to dowód na to, że nasza działalność wyróżnia się na tle konkurencji.

 

Technik rolnik –  Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kwalifikacje rolnicze

Tylko u nas zdawalność 100%

                    Kurs trwa do 20/04/2024 r.

 

Kurs jest w całości online – uczestnictwo w kursie online, bez wychodzenia z domu.

Placówka nasza jest zarejestrowana w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Kod szkoły: 146518-04001 (OKE w Warszawie, tel. 224570338).

Kwalifikowany kurs zawodowy odbywa się zgodnie z Formułą 2019, wg Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 z późn. zm.).

Dla uczestników biorących udział w obecnej edycji kursu sesja egzaminacyjna odbędzie się w czerwcu 2024 r.

Kurs umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2021 – 2027.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r.

Po zakończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu otrzymuje się Świadectwo oraz Dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadczący o posiadaniu zawodu technik rolnik.

Jeśli posiadasz:

• wykształcenie średnie możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Technik Rolnik uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.4, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny ROL.10 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Rolnik i Technik Rolnik uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

UWAGA!!! Można odbywać kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik oraz Technik Rolnik równocześnie.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Rolnik .

1. Dokumenty, jakie należy przesłać:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie (znajduje się na naszej stronie głównej) w prawym górnym rogu,

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłane w terminie późniejszym,

-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań w udziale w kursie –

po przesłaniu zgłoszenia na kurs przesyłamy skierowanie do lekarza medycyny pracy,

2. Koszt kursu wynosi 1990 zł. (w przypadku uczestnictwa w dwóch kursach równocześnie koszt niniejszego kursu wynosi 1300 zł.).

Należność za zakup kursu jest zwolnione z podatku VAT. Proszę o informacje dot. wystawienia faktury, które wystawiamy na prośbę nabywcy w formie elektronicznej.

Do ceny kursu należy doliczyć opłatę egzaminacyjną*

3. Egzamin państwowy – Czerwiec 2024 r.  odbywa się w naszym ośrodku w Warszawie: część praktyczna egzaminu – 3/06/2024, część pisemna egzaminu – 4/06/2024.

W trakcie trwania kursu przesyłamy link do wszystkich egzaminów, jakie dotychczas się odbyły.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w zgłoszeniu osób do egzaminu państwowego.

 

W celu zgłoszenia na kurs należy przesłać Zgłoszenie – Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej (cku-consulting.pl) – w prawym górnym rogu. W informacji zwrotnej przesyłamy szczegółowe informacje o kursie wraz z niezbędnymi dokumentami rejestrowymi.

Zapisy do 08/12/2023 r.

Wszelkie pytania w sprawie kursu prosimy kierować na e-mail: cku.consulting@gmail.com lub telefonicznie:

w godz. 9.00-16.00.

Rejestracja – 661875332.

Dyrektor – 721860430.

Chętnie odpowiemy.

 

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe