Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Adres do korespondencji:
CKU CONSULTING,
ul Północna 37,
99-200 Poddębice

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Październik  2020
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Technik rolnik –  Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kwalifikacje rolnicze

20.11.2020 – 31.03.2021

Kwalifikowany kurs zawodowy odbywa się zgodnie z Formułą 2017 – wg Rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. dot. podstawy programowej kształcenia zawodowego, zgodnie z którą kurs może zostać ukończony najpóźniej tydzień przed sesją egzaminacyjną. 

Dla uczestników biorących udział w obecnej edycji kursu sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie: czerwiec-lipiec 2021. 

 

Kurs bez żadnego wychodzenia z domu.

 

– umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2021 – 2027.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu otrzymuje się Świadectwo oraz Dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadczący o posiadaniu zawodu technik rolnik.

Jeśli posiadasz:

• wykształcenie średnie możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny RL.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje RL.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji RL.3, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny RL.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje RL.3 i RL.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

UWAGA!!! Można odbywać kwalifikacyjny kurs zawodowy Rolnik oraz Technik Rolnik równocześnie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Rolnik RL.16 – system nauki przez internet..

1. Dokumenty, jakie należy przesłać:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie (znajduje się na naszej stronie głównej),

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłane w terminie późniejszym,

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań w udziale w kwalifikacyjnym  kursie zawodowym Technik Rolnik, Zaświadczenie można przesłać w terminie późniejszym, najpóźniej do 20.11.2020.

2. Koszt kursu wynosi 1190 zł.  Wpłatę należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16:  CKU CONSULTING, ul. Srebrna 16, lok. 18, 00-810 Warszawa: Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001 z  dopiskiem: imię i nazwisko, kkz technik rolnik.

Nie ma już żadnych innych kosztów.

3. Termin kursu: 20.11.2020 – 31.03.2021.

4. Egzamin państwowy – sesja czerwiec – lipiec 2021 r. odbywa się w naszych ośrodkach w Warszawie. Egzamin pisemny odbędzie się 22 czerwca 2021 r., godz. 12.00, egzamin praktyczny –   21.06.2021, godz. 13.00.

W trakcie trwania kursu przesyłamy link do wszystkich egzaminów, jakie dotychczas odbyły się.

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w zgłoszeniu osób do egzaminu państwowego.

Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

UWAGA!!!

Egzamin może odbyć się w województwie, w którym się mieszka !!! Wystarczy zgłosić taką chęć w momencie zapisania się na kurs. Wszelkie formalności związane z egzaminem dokonuje nasza placówka.

Wszelkie zapytania w sprawie kursu prosimy kierować:

pod numer tel.: 693 088 375  pon.-pt. w godz. 9.00-16.00.

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się. 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe