Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16, lok. 18,

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cku.consulting@gmail.com


Polityka Prywatności
Luty  2019
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Technik rolnik –  Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Kwalifikacje rolnicze

20.12.2018 – 10.05.2019

– umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) oraz na lata 2007 – 2013.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jeśli posiadasz:

• wykształcenie średnie i ukończoną kwalifikację R.3, możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje R.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny R.16 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje R.3 i R.16 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Rolnik RL.16 – system nauki przez internet..

1. Dokumenty, jakie należy przesłać:

– świadectwo ukończonej szkoły – skan,

– Zgłoszenie na szkolenie (znajduje się na naszej stronie głównej),

– Deklaracja przystąpienia do egzaminów – zostanie przesłane w terminie późniejszym.

2. Koszt kursu wynosi 2200 zł. Wpłatę należy dokonać na konto bankowe: CKU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16:  CKU CONSULTING, ul. Srebrna 16, lok. 18, 00-810 Warszawa, : Nest Bank: 30 1870 1045 2078 1007 6142 0001 z  dopiskiem: imię i nazwisko, kkz technik rolnik.

3. Termin kursu: 20.12.2018  – 10.05.2019.

4. Egzaminy państwowe – sesja czerwiec – lipiec 2019 r. i składać się będzie z części teoretycznej – 18.06.2019 r. (pytania zamknięte) – egzamin w Warszawie oraz części praktycznej – 17.06.2019 r. (zadanie polegające na opisaniu czynności rolniczych).

Placówka nasza prowadzi wszelkie formalności w zgłoszeniu osób do egzaminu państwowego. Posiadamy własną państwową komisję egzaminacyjną.

Jest to ostatnia możliwość, by zdobyć kwalifikacje rolnicze w 2019 roku.

Następne grupy uczestników będą zdawać egzamin w styczniu 2020 roku.

Wszelkie pytania można kierować pod nr telefonu: 693088375 w godz.: 9.00-16.00.

 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się – do 25.02.2019 r.

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2013 © Wykonanie:Strony Internetowe i Szablony allegro