Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 

Adresaci szkolenia:

 

– pracownicy firm, gdyż priorytetem każdej firmy/organizacji powinna być praca zespołowa. Tylko dzięki pracy zespołowej jesteśmy w stanie uzyskać zjawisko synergii. Zjawisko to występuje wtedy, gdy kilka elementów oddziałuje na siebie w taki sposób, iż efekt, który powstaje jest większy niż gdyby elementy te działały oddzielnie.

– osoby zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji w zakresie komunikacji.

Dlaczego nasze szkolenie?

·         Jesteśmy instytucją szkoleniową działającą na rynku od 1997 r., dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1500 słuchaczy. Wszystkie osoby pozyskaną wiedzę wykorzystują w pracy zawodowej lub własnej działalności gospodarczej.

·         Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy pod okiem trenerów zgłębiają wiedzę z tematyki Komunikacja w zespole.

·         Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, którzy prowadzeniem zajęć zajmują się od kilkunastu lat.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole, udoskonalenie istniejących sposobów komunikacji oraz nabycie umiejętności tworzenia zgranego, efektywnego zespołu.

Celem szkolenia ponadto jest:

 • Wzmocnienie więzi interpersonalnych sprzyjających współpracy zespołowej,
 • Ukierunkowanie myślenia i działań pracowników na realizowanie potrzeb i osiąganie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w oparciu o zespołowo podejmowane działania i osobistą inicjatywę,
 • Uświadomienie uczestnikom wzajemnej odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Uświadomienie poszczególnym członkom zespołu znaczenie terminowego wywiązywania się z podjętych zobowiązań i zrozumieją, jaki to ma wpływ na pracę innych członków zespołu, reprezentowanych przez nich działów i całej firmy,
 • Poznanie najważniejszych zasad postępowania w sytuacji pozornego konfliktu interesów,
 • Zrozumienie swojego osobistego wkładu w funkcjonowanie zespołu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje do pracy w zespole, uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole, udoskonalą istniejące sposoby komunikacji, nabędą umiejętności tworzenia zgranego, efektywnego zespołu.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Komunikowanie się w zespole

 • modele komunikacji w odniesieniu do pełnionych ról zespołowych
 • podstawowe narzędzia służące komunikacji a sukces w realizacji zadań
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania
 • diagnoza barier utrudniających skuteczną komunikację

2. Diagnoza sytuacji wyjściowej, czyli nauka słuchania

 • bariery w komunikacji interpersonalnej
 • informacja zwrotna (feedback)
 • komunikacja wewnętrzna jako metoda pozafinansowego motywowania podwładnych (10 menedżerskich przykazań motywującej komunikacji)

3. Czynniki wywierające wpływ na komunikację w organizacjach

 • formalny kanał komunikacji
 • struktura władzy
 • specjalizacja zadań
 • własność informacji

4. Komunikacja pionowa i pozioma w organizacji

5. Komunikacja nieformalna

6. Nitka, koło i sieć jako modele komunikowania członków organizacji. Analiza sytuacji najwyższej skuteczności każdego z tych modeli

7. Plotki: czym są i o czym świadczą, jak im zapobiegać

8. Procesy grupowe a synergia w zespole

 • wspólne wartości jako siła integrująca grupę
 • reguły funkcjonowania zespołu (podstawowe zasady regulujące pracę zespołu)
 • planowanie, wykonywanie, kontrolowanie i doskonalenie pracy zespołu
 • ustalanie priorytetów i wyznaczanie celów
 • twórczy dialog w zespole
 • myślenie kreatywne a myślenie empiryczne w zespole
 • osiąganie porozumienia w zespole
 • sprzężenie zwrotne jako sposób na polepszenie funkcjonowanie zespołu i poszczególnych jego członków
 • tworzenie warunków sprzyjających współpracy (zaufanie, otwartość, wymiana informacji)

9. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych.

 • planowanie i przygotowywanie spotkań
 • zasady prowadzenia dyskusji i spotkań (dyscyplina, kultura, przygotowanie, rzeczowość),
 • precyzyjne wyznaczanie zadań do realizacji
 • przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • porządkowanie informacji i finalizowanie spotkań
 • wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • kontrola realizacji powierzonych zadań

10. Komunikacja wewnętrzna w wybranych nietypowych sytuacjach: komunikacja kryzysowa, komunikacja podczas przemian w firmie (restrukturyzacja, zmiany systemu zarządzania, zmiany własnościowe)

11. Rola komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktu

12. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

 • kanały komunikacyjne i praktyczne rady, jak zwiększyć ich skuteczność
 • udrażnianie kanałów góra – dół, dół – góra

13. Efektywne narzędzia komunikacji wewnętrznej

14. Technika i nowe sposoby komunikacji

15. Łączenie narzędzi – czyli jak tworzyć najlepszy mix narzędzi komunikacji wewnętrznej

16. Rola komunikacji wewnętrznej w popularyzowaniu dobrych wzorców zachowań korporacyjnych

 

 

Cena szkolenia:

Cena kursu: 836,40 zł

Przy wpłacie jednorazowej całości zniżka  – 787,20 zł 

W cenę kursu wliczone są materiały metodyczne w wersji papierowej oraz elektronicznej, poczęstunek podczas przerw, zaświadczenia i certyfikaty.

 

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone są metodą warsztatową – wszyscy uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział. Z każdego dnia szkolenia uczestnicy wynoszą duży zasób nowej wiedzy. Warsztat prowadzony jest nowoczesnymi metodami partycypacyjnymi: wykład interaktywny, prezentacje, symulacje/ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, case study oraz opracowania uczestników.

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

Terminy szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z konsultantem firmy szkoleniowej.

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

 Wszyscy wykładowcy posiadają wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe